Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Ο στόχος των ατομικών συνεδριών είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο ο θεραπευόμενος θα μπορεί να μοιραστεί και να επεξεργαστεί συναισθήματα και σκέψεις. Έμφαση δίνεται στην διερεύνηση όλων εκείνων που μπορεί να τον δυσκολεύουν σε καθημερινές καταστάσεις και στις σχέσεις του και στη σύνδεση μεταξύ της προσωπικής του ιστορίας και του παρόντος. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται στην ανακάλυψη και καλλιέργεια των δυνατών του κομματιών και των δεξιοτήτων του ώστε σταδιακά να βρίσκει νέους τρόπους επεξεργασίας και αντιμετώπισης των θεμάτων που τον αφορούν.

Ο θεραπευόμενος ενισχύεται στο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να κατακτήσει μια αίσθηση αυτό-εκπλήρωσης και προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Μια απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβούν τα προαναφερθέντα είναι η ύπαρξη μιας καλής συνεργασίας μεταξύ της θεραπεύτριας και του θεραπευόμενου. Το μέσο είναι το χτίσιμο ενός πλαισίου εμπιστοσύνης, αποδοχής, σεβασμού και κατανόησης από την πλευρά της θεραπεύτριας και η δέσμευση στην επιθυμία για αλλαγή από την πλευρά του θεραπευόμενου.

Η ατομική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους και η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 50 λεπτά. Η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών συμφωνείται μεταξύ της θεραπεύτριας και του θεραπευόμενου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα και τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

Κάποια από τα συχνότερα θέματα που μας οδηγούν στην ψυχοθεραπεία και που μπορούμε να επεξεργαστούμε είναι: προβλήματα στις σχέσεις, δυσκολία διαχείρισης της καθημερινότητας, δύσκολα συναισθήματα μοναξιάς – θλίψης – άγχους και στενοχώριας, έντονο θυμό ή ζήλεια, ένα διαζύγιο ή κάποια άλλη απώλεια ή πένθος, αιτήματα εσωτερικής ανάγκης για αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διατροφικές διαταραχές και άλλα.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Όπως και στην ατομική θεραπεία, έτσι και στην ομαδική οι στόχοι είναι η επεξεργασία σκέψεων, βιωμάτων και συναισθημάτων του ατόμου ώστε να προαχθεί η προσωπική ανάπτυξη και η ικανοποίηση στην καθημερινότητα και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η διαφορά με τις ατομικές συνεδρίες όπου η διεργασία γίνεται ανάμεσα σε δύο άτομα, την θεραπεύτρια και τον θεραπευόμενο, είναι ότι οι ομάδες αποτελούν μια μικρογραφία της πραγματικότητας. Δίνεται έτσι στα μέλη η δυνατότητα να δουν σε πραγματικό χρόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στην επικοινωνία και να εξελίξουν τις δεξιότητες του «σχετίζεσθαι». Η ομάδα παρέχει το προστατευτικό πλαίσιο που επιτρέπει να αναδυθεί η πολυπλοκότητα των σχέσεων και να φωτιστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, επιτρέποντας την επεξεργασία των αναδυόμενων θεμάτων και την αναζήτηση λύσεων στο εδώ και τώρα.

Οι ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, έχουν διάρκεια δύο ώρες και συντονίζονται από δύο θεραπευτές.

Θεραπεία Ζεύγους

Οι συνεδρίες απευθύνονται σε ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια που θέλουν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους και να βοηθηθούν στην αναγνώριση και στην επεξεργασία θεμάτων που μπορεί να δυσκολεύουν τη σχέση τους δημιουργώντας συγκρούσεις και παρεξηγήσεις. Έμφαση δίνεται στην διερεύνηση του απόηχου των εμπειριών που έχει το κάθε μέλος από τη σχέση των γονιών του στην παιδική του ηλικία και στην σύνδεση τους με το καθημερινό βίωμα και τα χαρακτηριστικά της συντροφικής σχέσης που έχει σχηματιστεί στο τώρα. Το ζευγάρι υποστηρίζεται στην αναζήτηση των συναισθημάτων, των προσωπικών αναφορών και των προσδοκιών που έχουν από τη σχέση και στην επεξεργασία τους.

Η συχνότητα των συνεδριών κρίνεται από τις ανάγκες του ζευγαριού και συνήθως είναι ανά μια ή δύο εβδομάδες και διαρκούν μια ώρα.

Συνεδρίες εξ’ αποστάσεως

Στην περίπτωση που λόγω μεγάλης απόστασης ή κάποιου θέματος υγείας δεν μπορούν να γίνουν από κοντά οι συνεδρίες, δίνεται η δυνατότητα της OnLine συμβουλευτικής μέσω βιντεοκλήσης Skype. Στόχος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση του συμβουλευόμενου για συγκεκριμένα θέματα που μπορεί να τον ταλαιπωρούν. Δεν συνίσταται για σοβαρές προσωπικές κρίσεις ή στην περίπτωση ψυχιατρικών περιστατικών, όπου είναι καλύτερο ο ενδιαφερόμενος να λάβει μια πιο άμεση ψυχοθεραπευτική βοήθεια.

Βιωματικά & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Τα σεμινάρια χωρίζονται σε δύο μέρη με το πρώτο να περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο για το θέμα στο οποίο αφορά και το δεύτερο να προσφέρει ένα πιο εμπειρικό και βιωματικό μέρος. Ο στόχος είναι το να δίνεται στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να ενημερωθούν και να έλθουν σε επαφή με ένα θέμα που μπορεί να τους απασχολεί σε σύντομο χρόνο. Ίσως ακόμη και να τους επιτρέψει να «ρίξουν μια κλεφτή ματιά» στο πως θα ήταν η επεξεργασία κάποιας προσωπικής αναζήτησης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συνήθως μικρός.