Για τους περισσότερους από εμάς, είναι μια ερώτηση στην οποία συχνά ανατρέχουμε, όταν τα πράγματα στραβώνουν: «εάν μπορούσα να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο, τι συμβουλή Read more Τι συμβουλή θα δίνατε στο νεότερο εαυτό σας;