fbpx
Loading

FAQ

Τι συμβαίνει μέσα σε ένα ραντεβού;

Αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ατομικού ραντεβού –αυτό που ονομάζουμε δηλαδή συνεδρία- είναι το μοίρασμα από την πλευρά του θεραπευόμενου σκέψεων και συναισθημάτων που μπορεί είτε να τον απασχολούν είτε να τον παραξενεύουν, και στη συνέχεια η επεξεργασία τους μέσα από το διάλογο με τη θεραπεύτρια και τον προσωπικό του αναστοχασμό.Για να γίνουν τα προαναφερθέντα, χτίζεται ένα περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής, στο οποίο είναι καλοδεχούμενοι όλοι, δίχως να γίνονται διακρίσεις με βάση το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.Μέσα στη συζήτηση, δίνεται έμφαση στην διερεύνηση όλων εκείνων που μπορεί να δυσκολεύουν τον θεραπευόμενο σε καθημερινές καταστάσεις και στις σχέσεις του, και στη σύνδεση μεταξύ της προσωπικής του ιστορίας και του παρόντος.Ταυτόχρονα ο θεραπευόμενος υποστηρίζεται στην ανακάλυψη και καλλιέργεια των δυνατών του κομματιών και των δεξιοτήτων του, ώστε σταδιακά να βρίσκει νέους τρόπους επεξεργασίας και αντιμετώπισης των θεμάτων που τον αφορούν.Ο θεραπευόμενος ενισχύεται στο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να κατακτήσει μια αίσθηση αυτό-εκπλήρωσης και προσωπικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την ψυχική του ανθεκτικότητα.Μια απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβούν τα προαναφερθέντα είναι η ύπαρξη μιας καλής συνεργασίας μεταξύ της θεραπεύτριας και του θεραπευόμενου. Το μέσο είναι το χτίσιμο ενός πλαισίου εμπιστοσύνης, αποδοχής, σεβασμού και κατανόησης από την πλευρά της θεραπεύτριας και η δέσμευση στην επιθυμία για αλλαγή από την πλευρά του θεραπευόμενου.

Τι να περιμένει κάποιος για την πρώτη συνάντηση;

Η πρώτη συνάντηση είναι μια συνάντηση γνωριμίας στην οποία μπαίνει το πλαίσιο της συνεργασίας. Είναι το σημείο στο οποίο θα οριστούν οι σταθερές όπως το κόστος, η συχνότητας, ο χρόνος των συνεδριών, ίσως ακόμη και η διάρκεια του θεραπευτικού συμβολαίου.Ο συμβουλευόμενος μπορεί να μοιραστεί αυτό που τον προβληματίζει και να περιμένει ότι θα ακουστεί, δίχως επίκριση ή απόρριψη. Όλες οι ιστορίες μπορούν να ειπωθούν. Από την πλευρά της θεραπεύτριας θα γίνουν διευκολυντικές ερωτήσεις, όχι μόνο για να φωτιστούν όλες οι πλευρές της αφήγησης αλλά και για να είναι σίγουρο ότι ο συμβουλευόμενος έχει να ωφεληθεί της συστημικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία.Μπορεί να κριθεί χρήσιμο να γίνει κάποια αξιολόγηση, είτε ψυχιατρική είτε συστημική. Το γραφείο συνεργάζεται με επιστήμονες των αντίστοιχων κλάδων ώστε να είναι εύκολες πιθανές παραπομπές. Με τη λήξη της συνάντησης θα δοθεί κάποιος χρόνος για εντυπώσεις και εφόσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές, θα κλεισθεί επόμενο ραντεβού. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προταθούν κάποιες άλλες δομές που ίσως να ταιριάζουν καλύτερα στον συμβουλευόμενο.

Ποια είναι κάποια από τα συχνότερα θέματα που μας οδηγούν στην ψυχοθεραπεία;

Κάποια από τα συχνότερα θέματα που μας οδηγούν στην ψυχοθεραπεία και που μπορούμε να επεξεργαστούμε είναι: προβλήματα στις σχέσεις, δυσκολία διαχείρισης της καθημερινότητας, δύσκολα συναισθήματα μοναξιάς – θλίψης – άγχους και στενοχώριας, έντονος θυμός ή ζήλεια, ένα διαζύγιο ή κάποια άλλη απώλεια ή πένθος, αιτήματα εσωτερικής ανάγκης για αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διατροφικές διαταραχές και άλλα.

Ποια η διαφορά μεταξύ Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας;

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο οπτικών αφορά στο αίτημα του ατόμου που προσέρχεται στο χώρο και στο χρόνο που ορίζεται για τη συνεργασία.Στην συμβουλευτική συνήθως το αίτημα είναι στοχευμένο και γίνεται προσπάθεια κάλυψης του σε συγκεκριμένες (συνήθως λίγες) συνεδρίες, δίχως να ανοίγονται πιο βαθιά ζητήματα στη ζωή του ατόμου.Η ψυχοθεραπεία είναι μια πιο μακροχρόνια διαδικασία και δίνεται η δυνατότητα να τεθούν πολλά ερωτήματα, σχετικά με τα συναισθήματα, τις σκέψεις ενός ατόμου, τον τρόπο που επιλέγει τους ανθρώπους στη ζωή του, τα μοτίβα που βλέπει να επαναλαμβάνονται στις σχέσεις του, το ποιος ή ποιά είναι συνολικά. Τα θέματα προς διερεύνηση έρχονται από τον θεραπευόμενο και στόχος είναι η προσωπική κατανόηση, η αποδοχή του εαυτού και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, ώστε να επέλθει η θεραπευτική αλλαγή. Για να ασκεί κάποιος το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή, οφείλει να έχει ολοκληρώσει έναν τετραετή κύκλο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία, σε κάποια από τις προσεγγίσεις που υπάρχουν και σε εκπαιδευτικό κέντρο που έχει αναγνωριστεί από τις αντίστοιχες εταιρείες.

Τι είναι καλό να γνωρίζει κάποιος για τις Συνεδρίες Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας;

Η ατομική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους και η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 50 λεπτά. Η συχνότητα και ο αριθμός των συνεδριών συμφωνείται μεταξύ της θεραπεύτριας και του θεραπευόμενου, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα και τις εξατομικευμένες ανάγκες του.Για το κλείσιμο κάποιου ραντεβού, το αίτημα πρέπει να προέλθει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, δηλαδή δεν κλείνονται συνεδρίες από άλλους για συγγενείς, φίλους ή γνωστούς τους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά στο απόρρητο των θεραπευόμενων και είναι απαράβατη.Στην περίπτωση συνεδρίας με έφηβο άτομο, η αρχική επικοινωνία μπορεί να γίνει από το ίδιο, όμως για τη συνεργασία μαζί του είναι απαραίτητη η παρουσία ενός γονέα ή του ατόμου που ασκεί γονική μέριμνα, τουλάχιστον στην πρώτη συνεδρία. Εάν είναι τέκνο διαζευγμένων γονιών και η γονική μέριμνα ασκείται και από τους δύο γονείς, απαιτείται η γραπτή συμφωνία και των δύο.

Ποιο είναι το κόστος των συνεδριών;

Το κόστος των συνεδριών ορίζεται και συμφωνείται στην πρώτη συνάντηση. Το γραφείο δεν είναι συμβεβλημένο με δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση κάλυψης συνεδριών από ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, ενημερωθείτε από τον ασφαλιστή ή την ασφαλίστρια σας για τις προϋποθέσεις των παροχών και ύστερα προχωρήστε σε κλείσιμο συνεδρίας.

Ποια είναι η πολιτική ακυρώσεων;

Το γραφείο ακολουθεί πολιτική ακυρώσεων. Οι συμβουλευόμενοι παρακαλούνται να ειδοποιούν στις περιπτώσεις που χρειάζεται να ακυρώσουν κάποιο ραντεβού τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Αν η ειδοποίηση δεν είναι έγκαιρη, η συνεδρία που ακυρώθηκε χρεώνεται κανονικά, σύμφωνα με το ορισμένο κόστος, ως αποζημίωση της κράτησης του χρόνου της συνεδρίας.

Σχετικά με το απόρρητο

Η θεραπευτική σχέση βασίζεται στην αρχή της εμπιστευτικότητας. Όλες οι πληροφορίες που μοιράζεται κάποιος μέσα σε μια συνεδρία, το υλικό που μπορεί να προκύψει από σημειώσεις της θεραπεύτριας ή από ασκήσεις που δίνονται κι ακόμα και η ίδια η παρουσία του θεραπευόμενου στο χώρο, υπόκεινται στο απόρρητο. Η αρχή της εμπιστευτικότητας άρεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που ο συμβουλευόμενος εκφράσει συγκεκριμένη απειλή εναντίον της ζωής κάποιου συνανθρώπου ή εναντίον της δικής του ζωής, βρισκόμενος ταυτόχρονα σε κατάσταση συναισθηματικής σύγχυσης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κριθεί αναγκαίο η θεραπεύτρια να επικοινωνήσει με άτομο του συγγενικού του περιβάλλοντος ή/και τις αρχές.

Προσβασιμότητα χώρου

Το γραφείο στεγάζεται σε πολυκατοικία που έχει στην είσοδο της λίγα σκαλιά. Ακολουθεί το επίπεδο από όπου ξεκινά το ασανσέρ. Δεν υπάρχει δυστυχώς πρόβλεψη για χρήστες αμαξιδίου ή άτομα περιορισμένης κινητικότητας.